Anlægsgartnere

find anlægsgartnere

Når man skal købe sten til haven eller indkørslen, er en meget vigtig ting KVALITETEN, og det kan anlægsgartnere hjælpe med!

Hvilke forventninger har man til produktet, skal det kunne tåle specielle belastninger. Hvorledes skal produktet/overfladen se ud, hvor lang levetid forventes af produktet. Ja der er mange ting at tage hensyn til! I det følgende er fremhævet de ting, der er afgørende for kvaliteten af belægningssten og fliser, som en gartner er specialist i.

De nye europæiske standarder foreskriver en række krav, der skal eller kan overholdes. Der er i det følgende beskrevet de krav, der er medtaget i vor deklaration. Det er samtidigt de krav, vi i Danmark anser for at være vigtige, for at kunne imødegå de påvirkninger en belægning får på vore breddegrader.

Anlægsgartnere tager mål

Anlægsgartnere vil sørge for, at stenene har de rettet mål. Med mål tænkes på stenens / flisens mål, længde, bredde og tykkelse. Da det er umuligt at lave 100% målfaste sten, er det tilladt med nogle tolerancer. Det vil sige grænser for hvor meget produkterne må afvige fra basismålene.

Deklarationen angiver basismål og tolerancer for produkterne. Det er vigtigt at overholde mål og tolerancer ,da det gælder om at få skabt overensstemmelse mellem kravene til produkterne og kravene til den færdige belægning.

Her tænkes på tre uenigheden:

  1. Modulmål
  2. Tolerancer på produktet
  3. Korrekt fugeafstand

For den færdige belægnings funktionsduelighed og holdbarhed er det vigtigt, at den korrekte fugeafstand overholdes.

Vejrbestandighed

Dette er et af de valgfri krav i standarden, men ikke mindst et meget vigtigt krav, hvis man befinder sig på vore breddegrader. Her kontrolleres produkternes evne til at modstå frost / tø påvirkninger.

For at kunne opfylde kravene til frost, kræver det, at producenten skal vælge gode materialer, sammensætte en korrekt blanding, samt være omhyggelig ved selve produktionen.

Ved kontrol gælder det, at prøven:

  • Udføres på hver enkelt produktfamilie
  • Udføres som en typeprøvning 1 gang årligt eller ved ændringer i produktionen
  • Tager lang tid at lave og er bekostelig.

Spaltetrækstyrke

Denne styrke angiver evnen til at modstå mekaniske påvirkninger, dvs. tryk og bøjnings påvirkninger. Man kan groft sige at jo højere styrke, jo bedre vil en sten / flise være. Kravene i standarden giver udtryk for en sten af god kvalitet, der kan modstå de almindeligt forekommende påvirkninger.

Slidstyrke
Denne styrke er ikke relevant i Danmark, da vore råmaterialer hører til i den absolut stærke ende. Der testes normalt ikke for dette i Danmark, men det ved gartneren alt om.

Tidligste leveringstermin
Denne angiver hvor mange hærdedøgn, der skal til, før man kan forvente at styrken i standarden er overholdt. Hærdedøgn er afhængig af temperaturen. Ved at have en grænse for hvor tidligt man må levere produkterne, sikrer man sig at produkterne umiddelbart kan anvendes, uden at der opstår problemer.

Det sker undertiden i højsæsonen, at leverandøren er nødt til at levere ”friske” sten. Dette må kun ske efter at have informeret herom, så der kan tages særlige forholdsregler.

Som køber, kan man undersøge om og hvilke krav, producenten overholder. Dernæst skal man sammenligne udseendet af produkterne, dette kan variere meget. Til sidst er pris og serviceniveau jo heller ikke ligegyldigt.

Alt sammen kan du regne med, at en dygtig og kompetent anlægsgartnere vil overholde. Find anlægsgartnere og gartnere på Novaindex.com, som har samlet alle gartnere og anlægsgartnere i hele Danmark.