Kata og Lean

Nu har vi været i gang med at indføre Lean i mere end 6 måneder. Vi er nået så langt, at vi har fået identificeret vores mål og problemer. Nu handler det så om, at vi skal ud af vores vanlige måde at gøre tingene på, så vi kan nå målene, vi har sat os.

Lean Akademiet

Adskillige af medarbejderne har været på Lean kursus her: https://leanakademiet.dk/ , hvor de er blevet introduceret til Kata-princippet. Det er her, vi har brug for hjælp. Et er, at enkelte medarbejdere forstår, at vi skal ændre vores adfærd noget andet, er det at få alle medarbejdere til at forstå, at de også skal ændre adfærd.

Det har sådan set ikke noget at gøre med, hvordan medarbejderne opfører sig til hverdag. De gør deres arbejde. Det har noget at gøre med, at vi skal have alle medarbejderne til at fortælle os, hvad de tænker, vi kan gøre, for at vi bliver bedre.
Det handler med andre ord om, at alle medarbejdere skal give deres syn på tingenes tilstand. Det er dér, vi kan opdage nye måder at gøre tingene på.
Det kræver, at vi træner dem til at turde fortælle os om deres idéer eller de problemer, de ser, der er.

Men det er ikke en nem opgave. Flere af vores medarbejdere er med på, at de er vigtige for virksomheden. Uden dem kunne vi ikke producere produkterne, vi sælger.

Hvordan griber vi det an?

De medarbejdere, som har været på Lean kursus har allerede introduceret nogle nye processer i arbejdet. Fx så er der én af dem, som har indført, at alle medarbejdere i den afdeling, som han leder, skal deltage i et fællesmøde, hvor de taler om, hvad der er sket i den forløbne uge, og hvad der skal ske i den kommende. Han forsøger samtidigt at få sine medarbejdere til at tilkendegive, hvis de synes, at noget kan gøres anderledes, eller hvis der er nogle problemer, som hindrer eller forsinker deres arbejde.

Han har allerede fået identificeret en del ting, som medarbejderne dels er utilfredse med, dels mener, at de kan gøres anderledes. Fx så var der en medarbejder, der påpegede, at det program, de bruger til at tegne produkterne med, er forældet. Hvis de kunne få et andet program, så kunne de producere bedre præsentationer af deres oprindelige idé hurtigere, og det ville betyde, at de kunne give hinanden feedback, så produktets prototype kunne skabes hurtigere. En anden af hans medarbejdere foreslog, at vi investerer i en 3-D printer, så feedbacket til idéerne kan blive mere realistiske. Det er altid en god idé at have en prototype at arbejde ud fra. Og en 3-D printer arbejder hurtigere end en modelbygger. Den kan sættes til at printe ud efter arbejdstid, så produktet kan evalueres dagen efter. Det vil spare tiden, det tager at bygge modellen.

Måske er det dyrt med en 3-D printer, men med tiden vil den udgift også formindskes, fordi teknologien udvikler sig. Og tiden sparet på at bygge modeller kan bruges til udvikling af andre produkter.