Nettet giver de ældre flere muligheder

Internettets udbredelse har bragt mange muligheder med sig. Alt fra at læse avisen online til lettere at kunne holde kontakten med gamle og måske fjerne venner er bare et par af de mange muligheder, som nettet udbredelse til den brede del af befolkningen har givet.

Også online handel og muligheden for at handle sine dagligvarer hjemme fra stuen er kommet sammen med internettets fremskredne eksistens. Stort set alle befolkningsgrupper har i dag, i større eller mindre grad, taget disse muligheder til sig. For den ældre del af befolkningen har det taget noget længere tid at vende sig til de nye muligheder, specielt fordi det også kræver en vis grad af tilvænning og tekniks indsigt. Begge dele tager uden tvivl lidt længere at forlige sig med, hvis man er kommet lidt op i alderen.

Alene online handel har givet nogle fantastiske muligheder. Både for den travle familie, for de ældre som måske ikke længere har fysikken til de helt store handle-ture og for den del af befolkningen, som bor i randområder med færre butikker og steder at handle, er internettet en velsignelse, som har gjort hverdagen lidt lettere.

De ældre er kommet godt med

Efter en langsom start er de ældre nu kommet rigtig godt med, når det gælder om at udnyttet nettets mange muligheder. De ældre er kommet med på bølgen omkring de mange sociale medier som f.eks. Facebook, Twitter, Instagram o.lign. tjenester og ikke mindst har online dating også fået sit tag i den aldrende del af befolkningen. Lige pludselig har de ældre fået øjnene op for, at man ikke nødvendigvis behøver at være særlig mobil eller udadvendt for at kunne søge nye bekendtskaber. Man kan nemlig gøre et let og bekvemt hjemme fra sine egne trygge rammer. Dette oplever man bl.a. hos dating siden 40plus.dk, som får en stadig større andel af sine gæster i aldersgruppen 50+.

Nettet har i sandhed bragt mange nye muligheder med sig samtidig med, at mange eksisterende muligheder er blevet gentænkt og genopfundet i internettets kontekst. Muligheder, som rigtig mange har gavn af, og som den ældre del af befolkningen nu også har taget til sig i stor stil.

Fremtiden for de ældre på nettet

I takt med at de yngre bliver ældre, følger også en stigende fortrolighed med brugen af nettet med til den ældre generation Dertil skal lægges, at vi næppe har set mere end bare toppen af isbjerget for udbredelsen af internettets mange muligheder, som dermed må forventes fortsat at vokse med en næsten eksponentiel vækstrate.

Fremtiden for de ældre og deres muligheder på nettet ser altså ganske lys ud. Og i takt med at flere og flere muligheder kommer til, vil de ældres brug af nettet og dets ressourcer uden tvivl også vokse tilsvarende.