Nøgle til nøgleskabet?

I gamle dage så syede man sine penge ind i madrassen eller i pudevåret, når man skulle passe på dem og holde dem skjult for alle andre. Andre steder i verden gemte man pengene i sække, som man gravede ned på hemmelige steder, som kun man selv kendte. Nogle gemte guldmønterne i skattekister, som også blev skjult i skoven eller i en kløft.

Kontanter?

I dag har vi ikke brug for at gemme på kontanter. Vi har måske brug for at gemme et dyrt smykke eller en værdifuld genstand væk. Men det er ikke kontanter, vi gemmer. Vi har jo kredit- eller debitkort, som vi kan bruge til at hæve kontanter med, hvis vi har brug for det.
Jeg tror kun, at vi gemmer kontanter, hvis vi ved, at vi har brug for at betale store beløb kontant.

Dokumenter og nøgleskabe

Men, og her er et stort men. Vi har brug for dokumentskabe! Og faktisk meget ofte også nøgleskabe! De fleste af os laver en masse papirarbejde, og nogle af sagerne, vi arbejder med, kan være meget værdifulde. Det kan fx være i forbindelse med udfærdigelsen af en kontrakt. Sådan et dokument kan være meget værdifuldt. Derfor er det almindeligt, at dokumentskabe findes på store kontorer. Fx hos jurister eller i forsikringsselskaber.

Selvom vi arbejder meget med e-mail, deling af filer via digitale apps, som fx dropbox eller googledocs, så er det ofte nødvendigt, at der også findes mindst én hardcopy af den færdige kontrakt. Den skal nemlig skrives under. Ofte skal alle parter, som indgår aftalen, have en kopi. Og juristen har ofte også en kopi, som et slags sikkerhedsnet, hvis én af parterne mister sin egen kopi. Derfor har den slags kontorer ofte brandsikre dokumentskabe. En privat person har måske ikke et dokumentskab. Det behøver han eller hun ikke altid. Måske har han et pengeskab, som også kan rumme vigtige dokumenter.

Hvad med ildløs?

Et pengeskab er ikke altid brandsikkert, så det er godt, at fx juristen eller forsikringsselskabet sørger for, at deres dokumentskabe er brandsikre. Skulle det ske, at en ildebrand opstår, så vil sådan et skab kunne tåle meget høje temperaturer i forholdsvis lang tid. Faktisk i op til 2 timer. Det kan sikre, at dokumenterne ikke selvantænder under branden. Især hvis brandmændene kommer hurtigt, er chancerne for, at dokumenterne ikke beskadiges store. Ofte er brandsikre dokumentskabe, også vandtætte. Det giver en ekstra sikkerhed.

Dokumentskabe er bygget til, at man kan arkivere mange dokumenter og dokumentmapper i dem. De kan købes i alle mulige størrelser, alt, efter det behov, en virksomhed eller privatperson har. De smarteste har indbygget opbevaringsskuffer til datafiler, som også kan være meget vigtige for en virksomhed. En datafil kan fx være en DVD eller CD – ja, det kan faktisk også være en floppy disk eller en USB stick. De kan lagre mange dokumenter og kan derfor være uvurderlige for en virksomhed. Selvom al data kan gemmes i fx iCloud eller på en anden platform, så er der stadig mange mennesker, som laver en ekstra back up på sådan en datafil. Den kan også opbevares i et dokumentskab.