Trygge Institutioner

For mange er arbejdet med børn i børnehaver og vuggestuer forbundet med en række forudindtagede holdninger, der blandt meget andet handler om lilla bleer, venstreorienteret indoktrinering af de små, urtetosserier og – fremfor alt – om feminisme. Men sådan er det langt fra altid!

Trygge Institutioner – det sunde alternativ

De privatejede og veldrevne børnehaver og vuggestuer under navnet Trygge Institutioner er – indtil videre – et Københavnerfænomen. Nå ja – det afhænger selvfølgelig af, hvem du spørger.

Sagen er, at Trygge Institutioner jo har lokaliteter i for eksempel Kastrup, og er man indfødt derude, er man bestemt ikke københavner.

Det samme gør sig gældende for Glostrup, hvor Trygge Institutioner driver børnehaven med navnet “Børnehuset Isfuglen”. I Glostrup er man heller ikke københavner, hvis man er født eller i det mindste opvokset der.

Børnehaver med en vision og en mission

Nederst i artiklen her kan du se alle lokaliteter, hvor Trygge Institutioner driver børnehaver – og fælles for dem alle er, at de drives i privat regi. Missionen er at skabe de bedst tænkelige rammer for børns udvikling i respekt for, at mange børn reelt tilbringer en meget stor del af deres vågne tid i børnehaven de første år.

Her er et lilel uddrag af den pædagogiske beskrivelse for Trygge Institutioner:

Vi fokuserer på et varmt og tæt samarbejde med jer forældre om jeres barn, samtidig med at vi har overblik over børnegruppens behov. Jeres barn får hos Trygge mulighed for at udvikle sig i egen rytme og får støtte til det der kan være svært. Vi støtter børnene i at være selvhjulpne f.eks. ved at opmuntre dem på puslebordet til at hive strømperne af selv. De får også muligheden for at hælde mælk op af små kander, og i det hele taget mener vi at børn kan meget mere end vi voksne går og tror.
Vi mener at børn er værdifulde i sig selv og vil arbejde dagligt på at give børnene muligheder for at udvikle et sundt og stærkt selvværd.

Når jeres barn starter hos Trygge, tilstræber vi at der er én voksen med det overordnede ansvar. Hun der trøster barnet, spiser med det og putter det. Det giver størst mulig tryghed for barnet og for jer, at det hver dag er den samme I henvender jer til. Kilde

Alle i Trygge Institutioner har overenskomst

I dag er der tegnet overenskomster med både FOA og BUPL, og alle, der arbejder i Trygge Institutioner, er ansatte under en af de to overenskomster.

Sådan var det ikke i starten, som det ofte er tilfældet i nystartede virksomheder, men virksomheden ønsker at være en vel integreret del af det omliggende samfund, agere på lige vilkår – og så bare gøre det bedre!

Og ser man på forældrenes og børnenes tilfredshed med Trygge Institutioner, må man sige, at missionen er lykkedes!

Hvor findes Trygge Institutioner

Børnehuset Svanen

Svanemøllevej 2, 2100 København Ø

Børnehuset Arken

Arkturus Alle 42, 2770 Kastrup

Børnehuset Isfuglen

Dalvangsvej 56, 2600 Glostrup

Børnehuset Giraffen

Kirkegårdsvej 25B, 2300 København S