Viden om erstatningssager

Erstatningssag i Retten

Vi er mange, der har haft mulighed for at få erstatning, men som ikke har fået brugt den mulighed. Enten fordi vi ikke var klar over, at vi kunne få erstatning, eller også fordi det krav, som vi fremsatte, var urimeligt. Fx er der faktisk en masse mennesker, der ikke ved, at de kan få patienterstatning, hvis de har fået forkert behandling af en læge, en fysioterapeut eller en anden behandler. Der er dog også mennesker, der fremsætter erstatningskrav på helt urimelige størrelser og uden egentlig grund.

Erstatningssager tager tid

Det er da heller ikke nemt at finde rundt i, hvornår det er rimeligt at rejse en erstatningssag, og hvornår det vil være tidsspilde. Erstatningssager kan også tage lang tid. I det hele taget kan det være noget af en labyrint at bevæge sig ind i, hvis du ikke ved, hvilken form for erstatningssag, der skal rejses. Der kan være tale om en sag, der skal rejses via anmeldelse til politiet. Fx en sag om offererstatning som følge af, at du blev overfaldet. Det kan også være en sag om, at du blev syg som følge af at have fået et piskesmæld. Det er to helt forskellige erstatningssager, som skal behandles på helt forskellige måder – også selv om de har noget tilfældes: Et overfald eller en trafikulykke skal begge to anmeldes til politiet. Og i begge tilfælde, så er der noget du skal foretage dig indenfor 72 timer: Du skal anmelde overfaldet, og du skal også have registreret, at der er mistanke om piskesmæld som følge af trafikulykken. Det sidste skal ske hos din læge.

Fejlbehandlinger i sygehusvæsenet

Er du derimod blevet fejlbehandlet på et hospital, så har du muligvis krav på patienterstatning. Det er en hel anden proces, og der er helt andre regler for, hvornår du kan og ikke kan få erstatning. Endelig, så er der jo også krav om erstatninger for skader, der er sket på din bil efter en lille ulykke. Det er igen en helt anden form for procedure.

Der er derfor god grund til at kende en dygtig erstatningsadvokat, som kan hjælpe og vejlede. I et tilfælde skal det måske være en strafferetsadvokat (voldssager). I et andet tilfælde skal det måske være en advokat, der har godt kendskab til sundhedssektoren (patienter). Det kan være, at patienten bare vil klage over en læge – eller vil fremsætte erstatningskrav, fordi den behandling han eller hun fik, har medført så mange negative bivirkninger, at livet er blevet umuligt. Erstatningsadvokaten vil kunne vejlede dig, hvis du måske skal rejse erstatningskrav som følge af piskesmæld eller fordi, du har fået en arbejdsskade.

Behov for individuelle vurderinger

I hvert enkelt tilfælde vil der være brug for individuelle vurderinger af din sag, og der vil være brug for, at du taler med din advokat om alle aspekter af din sag. Så sørg for, at du og din advokat har kendskab til hinanden. Du skal stole på advokaten. Og han eller hun skal naturligvis også kunne stole på dig. I skal nemlig kunne samarbejde, hvis du på et tidspunkt skal igennem en erstatningssag. Erstatningssager er nemlig ikke ukomplicerede og de kan tage lang tid.